Aplikacje wbudowane w Oracle APEX – część 1

10 maja 2016 Mariusz Skóra

Oracle Application Express (Oracle APEX) jest dostarczane wraz z kilkunastoma aplikacjami, gotowymi do instalacji i bezpłatnego użytku. Wśród nich znajdują się aplikacje demonstracyjne, pokazujące możliwości środowiska APEX oraz pełnoprawne aplikacje biznesowe, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w firmie.

Wszystkie te aplikacje (podobnie jak sam APEX) są dostępne bezpłatnie w ramach licencji bazy danych Oracle (także darmowej Oracle XE). Praca z nimi wymaga jedynie przeglądarki internetowej. Ponadto posiadają wsparcie dla urządzeń mobilnych oraz wszystkie funkcjonalności APEXa takie jak Raporty Interaktywne, atrakcyjne wykresy czy eksport danych do formatów PDF i CSV.

Tym wpisem rozpoczniemy serię artykułów opisujących aplikacje biznesowe dostarczane razem z Oracle APEX. Skupimy się w nich na aplikacjach dostarczanych razem z wersją APEX 5 (cześć z nich była dostępna także w wersji 4.x). Szczegółowy opis ich instalacji dostępny jest w tym wpisie.

Przegląd aplikacji

Przegląd aplikacji zostanie podzielony na 3 części:

W sumie przedstawimy 19 bezpłatnych aplikacji wbudowanych w Oracle Application Express, które przydadzą się w każdej firmie!

Aplikacje biznesowe

Aplikacje biznesowe wbudowane w Oracle Application Express pozwalają m.in. na zarządzanie relacjami z klientami, katalogowanie naszych produktów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wydajnością sprzedaży. Dają nam także możliwość łatwego zgłaszania pomysłów przez klientów lub pracowników, tworzenia ankiet oraz testów weryfikujących kompetencje naszego zespołu. Poniżej szczegółowy opis 7 aplikacji tego typu dostępnych bezpłatnie w Oracle APEX 5.

community-requestsCommunity Requests

Aplikacja do zgłaszania pomysłów

Narzędzie pozwalające użytkownikom zgłaszać własne pomysły – może zostać wykorzystane do pracy nad ulepszaniem produktów, ale także procesów i innych obszarów w firmie. Użytkownicy mogą głosować i komentować wybrane idee. Zebrane wnioski są automatycznie sortowane według ich średniej oceny, liczby oddanych głosów itp. oraz wizualizowane w atrakcyjny sposób. Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość sprawdzenia statusu własnych pomysłów oraz reakcji na oceny i komentarze.
Administrator systemu może zarządzać zgłaszanymi pomysłami, ich statusami oraz procesem ich akceptacji i wdrażania w życie. Zarządza także rolami użytkowników i część z nich powołuje na doradców oraz osoby akceptujące/odrzucające zgłoszenia.
Aplikacja może posłużyć m.in. jako Portal Innowacji, Bank Pomysłów lub System Sugestii Pracowniczych.

 

Strona główna aplikacji Community Requests. Na obszarze strony widać listę zgłoszonych pomysłów, najczęściej komentowane produkty, wykresy, najczęściej oceniane funkcjonalności oraz tagi projektów.

Strona wyświetla listę wszystkich pomysłów wraz z ich statusami. Raport można filtrować według własnych potrzeb.

 

 

customer_tracker

Customer Tracker

Prosty system CRM

Aplikacja klasy CRM (Customer Relationship Management) – wspomaga relacje między przedsiębiorcą, a jego klientami i powiązanym z nim produktem. Użytkownik może zarządzać bazą klientów, kontaktów oraz oferowanych produktów. Aplikacja pozwala na śledzenia aktywności w ramach danego klienta, przypisywanie mu zakupionych produktów, notatek, załączników itp. Generuje także raporty zbiorcze w formie tabel i wykresów. Administrator może zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz słownikami aplikacji (daje możliwość definiowania własnych standardów dla atrybutów, takich jak statusy, kategorie oraz tagi, co pozwala na dostosowanie produktu do własnych potrzeb i wymagań).
Aplikacja może być wykorzystywana jako prosty system CRM lub Baza Klientów i kontaktów.

 

Główna strona aplikacji Customer Tracker, na której widać kilka wykresów, obrazujących rozkład klientów wg. obszaru i branży.

Przegląd klientów. Domyślnie Customer Tracker wyświetla opis klientów na wizytówkach, które przedstawiają wybrane i najbardziej interesujące cechy klienta. Użytkownik ma możliwość przełączenia widoku do formy tabelarycznej.

 

 

data_reporterData Reporter

System raportowy

Aplikacja umożliwia użytkownikom tworzenie własnych raportów dostępnych przez przeglądarkę WWW bez konieczności angażowania działu IT. Tworzenie raportów odbywa się za pomocą wygodnego kreatora i zapytań SQL na podstawie udostępnionych przez administratora danych. Uprawniony użytkownik może w ten sposób stworzyć raport tabelaryczny (klasyczny jak i interaktywny), kalendarz, Dashboard oraz raport PDF wraz z filtrami niezbędnymi do sterowania wyświetlaną zawartością i linkami pozwalającymi na poruszanie się pomiędzy raportami oraz tworzenie raportów drill-down. Utworzone raporty można przeglądać, udostępniać innym użytkownikom lub eksportować do wybranego formatu (m.in. CSV, PDF). Administrator może zarządzać rolami użytkowników i słownikami powiązanymi z aplikacją.
Aplikacja może być wykorzystana jako Moduł Raportowy, Platforma Raportowa lub proste narzędzie BI.

data_reporter_screen1

Strona główna aplikacji Data Reporter. Prezentowany jest dashboard z dostępnymi raportami.

 

 

expertise_trackerExpertise Tracker

Prosta aplikacja HR

Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Pozwala na przegląd pracowników firmy oraz przypisywanie im konkretnych umiejętności i załączników (np. CV). Udostępnia raporty i wykresy podsumowujące kompetencje firmy lub konkretnego działu. Administrator może zarządzać uprawnieniami użytkowników i słownikami wykorzystywanymi w aplikacji. Możliwy jest także masowy import pracowników z pliku.
Aplikacja może być wykorzystywana jako prosty system HR, Katalog Pracowników lub narzędzie wspierające rekrutację.

Strona główna aplikacji Expertise Tracker – dashboard z najważniejszymi informacji dot. kompetencji pracowników zatrudnionych w firmie.

 

live_pollLive Poll

Tworzenie ankiet i testów

Narzędzie do tworzenia i przeprowadzania ankiet oraz quizów, których wyniki mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym. Taką funkcjonalność można wykorzystać podczas spotkań lub prezentacji, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną dla ułatwienia dyskusji. Tworzone ankiety i quizy mogą zawierać wiele pytań różnego typu (jedno i wielokrotnego wyboru, oceniane w różnych skalach itp.), autor może określić prawidłowe odpowiedzi na wybrane pytania i śledzić ogólny wynik głosowania. Narzędzie pozwala na utworzenie społeczności, w ramach której przeprowadzane jest głosowanie oraz wysyłać zaproszenia do głosowania przez e-mail.
Aplikacja może być wykorzystana jako System Ankiet, narzędzie do tworzenia testów i weryfikacji wiedzy (niezależnie lub jako element Bazy Wiedzy oraz Portalu Dilerskiego).

 

Strona główna aplikacji Live Poll. Dostępne są skróty do podstron oraz raport interaktywny z aktywnymi ankietami.

Tworzenie nowej ankiety w aplikacji Live Poll.

Dodawanie nowych pytań do tworzonej ankiety.

 

 

opportunity_tracker

Opportunity Tracker

Zarządzanie i wsparcie sprzedaży

Narzędzie ułatwia zarządzanie okazjami i leadami sprzedażowymi na wybranych obszarach handlowych. Pozwala na tworzenie własnej bazy produktów, pracowników, zespołów sprzedażowych oraz regionów sprzedaży. Każda z okazji/leadów zawiera informacje dot. oferowanych usług, przypisanych pracowników, klientów, osób kontaktowych po stronie kontrahenta oraz historię naszych działań i działań konkurencji. W jednym miejscu możemy przeglądać wszystkie te informacje, dodawać załączniki, notatki oraz zmieniać stan potencjalnej transakcji (status, przewidywany zysk i koszty, prawdopodobieństwo wygranej itp).. Na potrzeby analizy dostępnych jest wiele raportów i wykresów. Administrator aplikacji może zarządzać rolami użytkowników oraz słownikami wykorzystywanymi w systemie.
Aplikacja może być wykorzystywana jako narzędzie do zarządzania i wsparcia sprzedaży, w pełni sprawdzi się jako podstawowy system SFA (Sales Force Automation) dla przedstawicieli handlowych (Mobile Sales Force) i pracowników centrali.

 

Strona główna aplikacji Opportunity Tracker.

 

Rejestracja nowej „okazji” w Opportunity Tracker.

Domyślne raporty w Opportunity Tracker.

 

 

survey_builderSurvey Builder

Tworzenie zaawansowanych ankiet i badań

Aplikacja służy do tworzenia badań ankietowych, ich przeprowadzania i wspierania procesu podejmowania decyzji na ich podstawie. Powstała z myślą o prowadzeniu badań opisujących wiedzę, przekonania, postawy i zachowania określonej grupy populacji (np. badań przed wprowadzaniem produktu lub opinii o tym produkcie po jego testach). Narzędzie umożliwia tworzenia skomplikowanych kwestionariuszy w oparciu o gotowe szablony lub nowe zdefiniowane przez użytkownika. Aplikacja pozwala na umieszczanie w nich pytań różnego typu oraz definiowanie zależności pomiędzy pytaniami. Gotowe ankiety mogą być automatycznie rozesłane do wybranej grupy użytkowników (całej lub losowych jej członków). Grupy użytkowników i ich adresy e-mail są także zarządzane w aplikacji. Wyniki ankiet są wizualizowane i mogą zostać wyeksportowane do pliku.
Aplikacja może zostać wykorzystana do prowadzenia badań oraz zbierania opinii na temat świadczonych usługi produktów oraz ich dalszej analizy.

Strona główna aplikacji Survey Builder.

 

Proces rejestracji nowej ankiety.

Po utworzeniu ankiety, można uzupełnić pytania. Survey Builder udostępnia wygodny interfejs do uzupełniania pytań.

Uzupełnianie pytań do nowej ankiety w Survey Builder.

Podsumowanie

Oracle Application Express udostępnia bezpłatnie kilkanaście bardzo funkcjonalnych aplikacji biznesowych. Jest to ciekawa alternatywa dla innych darmowych, jak i komercyjnych programów.

W kolejnym artykule z tej serii zaprezentujemy aplikacje APEX ułatwiające zarządzanie projektami i pracę w grupie.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!