Gradle, Flyway & Oracle APEX czyli kilka słów o migracji. Część 2

29 listopada 2019 Lech Cieślik

Często pracując nad projektami dla naszych klientów mierzymy się z wyzwaniem jakim jest migracja bazy danych. W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy sobie na podstawowe pytania dotyczące problemu migracji. Przedstawiliśmy wybrane możliwości narzedzi Gradle i Flyway oraz przy ich pomocy przeprowadziliśmy proces migracji kilku skryptów bazodanowych. Nie zapominajmy jednak o aplikacjach Oracle APEX. Je również możemy migrować za pomocą poznanych narzędzi i w przeciwieństwie do standardowego importu i eksportu które daje nam Oracle APEX ograniczy się to do wykonania tylko dwóch komend!

W poprzednim artykule przedstawiliśmy przykładową konfigurację pliku build.gradle. Przypomnienie. Build.gradle znajduje się w głównym katalogu projektu i opisuje jego kompilację. Jest oparty na jezyku DSL. W pliku definiowane są zadania (taski) odpowiedzialne za wykonanie określonych akcji (zaimplementowane za pomocą jezyka Groovy lub Kotlin). I właśnie za pomocą tasków zdefiniujemy wykonanie importu i eksportu aplikacji Oracle APEX.

W pliku build.gradle zaimplementujemy przykładowy task który wyświetli na ekranie napis „My first task!”.

Do uruchomienia taska użyjemy komendy:

Efekt końcowy:

Eksport & import aplikacji APEX z wykorzystaniem Gradle

Eksport aplikacji Oracle APEX można wykonać na kilka różnych sposób. Jednym z nich jest użycie komendy SQLcl według poniższego przykładu:

Tworzymy plik export.sql zawierający powyższą komendę. Następnie w pliku build.gradle zdefiniujemy nowy task export_apex według poniższego przykładu:

Taski w Gradle posiadają możlwiość definiowania typów które gwarantują wykorzystanie określonych metod. Więcej na temat tasków oraz ich typów można znaleźć na stronie projektu: https://docs.gradle.org/

Uruchamiamy eksport naszej aplikacji za pomocą komendy:

Udało nam się wykonać eksport aplikacji. Za pomocą tasków możemy również wykonać jej import. Przykład poniżej:

Uruchamiamy import za pomocą komendy:

Podsumowanie

W nieniejszym artykule przedstawiliśmy procesy eksportu i importu aplikacji Oracle APEX których wykonanie ogranicza się tylko do jednej komendy. Definiowanie zadań za pomocą tasków w pliku build.gradle daje wiele możlwiości które moga pozwolić nam na automatyzację procesów podczas codziennej pracy.

Tagi: , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!