Migracja aplikacji Oracle APEX do AWS

25 sierpnia 2020 Łukasz Maczułajtys

Mam Zdanie jest stworzonym przez Stocznię ogólnopolskim serwisem wspomagającym prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Aplikacja została utworzona na platformie Oracle APEX. Aby obniżyć koszt hostingu i utrzymania infrastruktury on-premises, Pretius zmigrował portal do Amazon Web Services. Dzięki wykorzystaniu zarządzanych usług chmurowych takich jak RDS for Oracle czy CloudWatch, uproszczono administrację oraz zmniejszono koszty o 50%.

O Stoczni

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” jest organizacją NGO. Aktualne działania podejmowane przez Stocznię koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: badań i doradztwa, innowacji społecznych oraz partycypacji obywatelskiej. Od 2009 roku zrealizowali ponad 200 projektów. Większość z nich została wykonana w ramach działalności statutowej, a część – komercyjnej. Więcej informacji o Stoczni można znaleźć na ich stronie.

Wyzwanie klienta

Portal Mam Zdanie był hostowany on-premises przy wykorzystaniu kilku maszyn wirtualnych zawierających instancje: Oracle DB, Apache Tomcat i Apache Server. Zmagano się z kilkoma problemami:

  • w porównaniu do obecnego ruchu w serwisie, koszt infrastruktury był zbyt wysoki
  • cykliczny proces backupu znacznie obciążał system
  • infrastruktura była niedostatecznie monitorowana.

AWS na ratunek

Stocznia, zgodnie z rekomendacją Pretius, zdecydowała się zmigrować całą aplikację do chmury. Duży wybór zarządzanych usług i dedykowane rozwiązanie dla bazy danych Oracle sprawiły, że Amazon Web Services był dla klienta najlepszym wyborem.

Pretius był idealnym partnerem do realizacji tego zadania. W naszym portfolio posiadamy wiele wdrożeń Oracle APEX na AWS. Są to między innymi serwisy: Translate APEX, apex.pretius.com oraz aplikacje wewnętrzne naszych klientów.

Rozwiązanie

Aplikacja APEX wraz z danymi została przeniesiona do Amazon RDS for Oracle. Usługa ta, zaprojektowana do obsługi baz danych Oracle, posiada wiele wbudowanych funkcjonalności upraszczających development i utrzymanie. Produkcyjna baza danych może zostać uruchomiona w kilka minut. Dzięki automatycznym backupom, możliwe jest odtworzenie stanu z dowolnego momentu w czasie. RDS posiada także w pełni zautomatyzowane aktualizacje oprogramowania czy automatyczne powiększanie przestrzeni dyskowej co minimalizuje konieczność angażowania administratora do tych prac.

Do migracji danych wykorzystaliśmy rozwiązanie Database Migration Service. Większość obiektów ze źródłowej bazy danych zostało przeniesionych automatycznie, bez konieczności eksportu bądź tworzenia dodatkowych skryptów. Synchronizacja baz danych i podmiana środowiska produkcyjnego odbyła się bez przerwy w pracy serwisu.

Apache Server – odpowiedzialny za routing i terminację TLS, oraz Apache Tomcat – hostujący Oracle REST Data Services zostały zainstalowane na maszynie wirtualnej EC2. Podobnie jak RDS, także ta usługa posiada automatyczne backupy oraz aktualizacje systemu. Ponadto, jak wszystkie usługi AWS, EC2 jest chroniona przez AWS Shield (ochrona przed DDoS).

Wszystkie zasoby są monitorowane dzięki CloudWatch. Metryki systemowe są udostępniane administratorowi na gotowych dashboardach. Dostępny jest też system obsługi alertów wysyłanych na wskazany kanał w razie problemów z infrastrukturą lub aplikacją. Dzięki RDS Performance Insights, performance tuning aplikacji jest także ułatwiony. Narzędzie mierzy i wizualizuje wydajność zapytań SQL co pomaga programistom wykrywać problemy wydajnościowe i wąskie gardła.

Dostępność metryk pomaga także w uniknięciu overprovisioningu, dzięki alokacji optymalnej ilości zasobów. A co za tym idzie, umożliwia redukcję kosztów. Koszt został także obniżony dzięki rezerwacji instancji EC2 i RDS. Zadeklarowanie wykorzystania serwisu przez 1 rok obniżyło rachunek o 37% w porównaniu do modelu on-demand.

Ponieważ klient posiadał już własną licencję na Oracle DB, skorzystaliśmy z modelu Bring Your Own License. Dzięki temu, nie było potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów za bazę danych.

Wyniki i korzyści migracji

Dzięki migracji do Amazon Web Services, koszt infrastruktury IT został obniżony o 50%. Ponadto, zastosowanie modelu Bring Your Own License pomogło uniknąć dodatkowych kosztów licencyjnych bazy danych Oracle.

Wykorzystanie wbudowanych w AWS mechanizmów backupu, monitoringu i automatyzacja zadań administracyjnych, zmniejszyły znacznie zaangażowanie administratora.

Aplikacja jest obecnie bardziej stabilna. Od czasu migracji do AWS, nie wystąpiły żadne problemy wydajnościowe lub związane z dostępnością aplikacji.

O Pretius

Jesteśmy zespołem ponad 100 ekspertów IT. Od 2006 roku dostarczyliśmy z sukcesem ponad 200 projektów. Dostarczamy rozwiązania dla klientów korporacyjnych w modelu oprogramowania na zamówienie oraz dedykowanych zespołów. Nasi specjaliści to doświadczeni programiści i konsultanci, posiadający wysokie umiejętności technologiczne i komunikacyjne. Sprawdź naszą ofertę.

Tagi: , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!