Aplikacje wbudowane w Oracle APEX – część 3

13 czerwca 2016, Przemysław Staniszewski

Oracle Application Express (Oracle APEX) jest dostarczane wraz z kilkunastoma aplikacjami, gotowymi do instalacji i bezpłatnego użytku. Wśród nich znajdują się aplikacje demonstracyjne, pokazujące możliwości środowiska APEX oraz pełnoprawne aplikacje biznesowe, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w firmie.

Wszystkie te aplikacje (podobnie jak sam APEX) są dostępne bezpłatnie w ramach licencji bazy danych Oracle (także darmowej Oracle XE). Praca z nimi wymaga jedynie przeglądarki internetowej. Ponadto posiadają wsparcie dla urządzeń mobilnych oraz wszystkie funkcjonalności APEXa takie jak Raporty Interaktywne, atrakcyjne wykresy czy eksport danych do formatów PDF i CSV.

Ten post jest trzecim w serii wpisów, w której opisujemy aplikacje biznesowe dostarczane razem z Oracle APEX. Skupimy się w nich na aplikacjach dostarczanych razem z wersją APEX 5 (cześć z nich była dostępna także w wersji 4.x). Informacje o tym jak zainstalować aplikacje APEX znajdziesz w pierwszym artykule z serii.

Przegląd aplikacji

Przegląd aplikacji jest podzielony na 3 części:

W sumie przedstawimy 19 bezpłatnych aplikacji wbudowanych w Oracle Application Express, które przydadzą się w każdej firmie!

Aplikacje dla działów technicznych i IT

Aplikacje dedykowane dla działów technicznych wbudowane w Oracle Application Express pozwalają m.in. na zgłaszanie i śledzenie błędów, zarządzanie i monitoring incydentów oraz weryfikację zadań przed produkcyjnym uruchomieniem systemu lub aplikacji. Dają nam możliwość prostego stworzenia jednego wspólnego środowiska do zarządzania oprogramowaniem i infrastrukturą oraz pozwalają na łatwą integracją z innymi narzędziami takimi jak JIRA czy Mantis. Poniżej szczegółowy opis 6 aplikacji tego typu dostępnych bezpłatnie w Oracle APEX 5 w podziale na aplikacje uniwersalne i dedykowane dla środowiska Oracle Application Express.

Aplikacje uniwersalne

bug_trackingBug Tracker

Aplikacja do śledzenia błędów

Rozbudowane narzędzie do rejestracji i obsługi błędów oraz zgłoszeń w trakcie realizacji wielu projektów. Aplikacja pozwala na dodawanie wielu danych podczas rejestracji nowego zgłoszenia (m.in. status, priorytet, opis i inne szczegółowe informacje dot. danego projektu). Użytkownicy mają dostęp do podglądu zgłoszeń i edycji, widzą ostatni czas aktualizacji oraz szczegółowy opis problemu. Narzędzie wyróżnia bogaty interfejs i wiele możliwości konfiguracji z poziomu panelu administracyjnego.

Aplikacja może być używana jako podstawowe narzędzie do śledzenia błędów i z powodzeniem zastąpić w tym zakresie takie aplikacja jak Mantis czy JIRA.

bug_tracker_screen2

Strona główna aplikacji Bug Tracker.

Podgląd zgłoszeń w Bug Tracker. Strona zawiera kilka dashboardów z wykresami oraz ogólne informacje o wszystkich zgłoszeniach.

Jeden z raportów interaktywnych dostępnych w Bug Tracker. Na screenie podgląd na wszystkie zgłoszenia zarejestrowane w systemie. Użytkownik może dowolnie filtrować i sortować raport.

feedbackFeedback

Obsługa zgłoszeń

Aplikacja Feedback upraszcza przeglądanie zgłoszeń od końcowych użytkowników produktu, jeżeli udostępnimy w nim możliwość zgłaszania uwag bezpośrednio z aplikacji. Pomaga analizować, organizować, zatwierdzać, filtrować oraz sortować zgłoszenia. Narzędzie Feedback można dostosować do własnych potrzeb. Z poziomu administracji można dodać własne typy, kategorie i inne atrybuty, które opisują zgłoszenia od użytkowników. Prosty interfejs umożliwia przeszukiwanie wszystkich zgłoszeń za pomocą formularza Szukaj lub przy pomocy przygotowanych raportów interaktywnych.

Strona główna aplikacji Feedback. Znajduje się tutaj szybki dostęp do najnowszych zgłoszeń, projektów. Widać również statystyki i podsumowanie.

Okno rejestracji nowego zgłoszenia.

 

incident_trackingIncident Tracking

Aplikacja Helpdesk

Incident Tracking to aplikacja do zarządzania incydentami. Pozwala na obsługę zgłoszeń, incydentów i uwag dla wybranych projektów. Aplikacja pozwala na wprowadzanie  zgłoszeń oraz zdefiniowanie własnej bazy klientów i użytkowników, dla których obsługiwane były zgłoszenia. Do każdego zgłoszenia można przypisać produkt, kategorie, ustalić priorytet, ważność i śledzić obecny stan realizacji.

Incident Tracking posiada kreator, który umożliwia wprowadzenie podstawowych informacji o zdarzeniu. W razie potrzeby można dodać załączniki, a także używać tagów w celu bardziej szczegółowej klasyfikacji zdarzeń. Ponadto dostępne są raporty, które pozwalają na przeszukiwanie bazy zgłoszeń i śledzić postęp realizacji.

Incydent Tracker z powodzeniem może pełnić rolę podstawowej aplikacji do zarządzania pracą w zespole utrzymania, wsparcia i helpdesk.

incident_tracking_screen1

Strona główna systemu Incident Tracking. Można łatwo i szybko przejść do najpilniejszych zgłoszeń. Standardowo dostępne są wykresy obrazujące bieżącą sytuację.

 

Rejestracja nowego zgłoszenia w Incident Tracking.

Raport interaktywny otwartych zgłoszeń. Raport można dowolnie filtrować i sortować.

 

use_case_statusUse Case Status

Kontrola przypadków użycia

Aplikacja pomaga określić przypadki użycia oraz zarządzać ich wykonaniem i wynikami podczas tworzenia produktu lub wdrażania nowej wersji. Każdy przypadek użycia może mieć własny status przypisany do etapu rozwoju produktu i własne zestawy stanów, które może przyjąć. Przypadki zgrupowane w fazy tworzenia produktu pozwalają na monitorowanie stanu testów całego etapu. Dodatkowo, użytkownicy mogą dołączać własne załączniki (np. raporty z testów) i linki, a wszystkie zmiany stanów są automatycznie śledzone.

Aplikacja może zostać wykorzystywane jako wsparcie testów ale także narzędzie do zarządzania deploymentem aplikacji.

Strona główna aplikacji Use Case Status.

Raport Use Cases w aplikacji Use Case Status.

 

 Aplikacje pomagające w pracy z Oracle Application Express

apex_application_archiveAPEX Application Archive

Wygodny backup aplikacji APEX

Aplikacja ułatwia tworzenie kopii zapasowych innych aplikacji APEX. Pozwala na archiwizacje aplikacji istniejących w Workspace, w którym została zainstalowana. Poza aplikacjami potrafi tworzyć kopie zapasowe plików powiązanych z aplikacją (biblioteki JS, CSS, grafika itp.).

Aplikacja bardzo pomaga w utrzymaniu kolejnych wersji aplikacji APEX i przy niewielkim nakładzie pracy może stać się głównym narzędziem do tworzenia automatycznych backupów.

 

Strona główna aplikacji APEX Application Archive.

 

 

app_standards_trackerApplication Standards Tracker

Kontrola jakości aplikacji APEX

Aplikacja pomaga programistom w utrzymywaniu najlepszych standardów i praktyk podczas tworzenia aplikacji na środowisku APEX. Umożliwia tworzenie własnych testów w oparciu o język SQL, które powinny być uruchamiane każdorazowo podczas tworzenia nowej wersji aplikacji APEX. Pozwala w prosty sposób weryfikować jakość tworzonego kodu i przestrzeganie przyjętych praktyk.

 

Strona główna Application Standards Tracker.

Okno edycji nowego standardu aplikacji APEX umożliwia dodawanie własnych testów.

 

Podsumowanie

Oracle Application Express udostępnia bezpłatnie kilkanaście bardzo funkcjonalnych aplikacji, które mogą zostać z powodzeniem użyte w działach biznesowych i technicznych przedsiębiorstwa. Jest to ciekawa alternatywa dla innych darmowych, jak i komercyjnych programów.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami serii i kontaktu gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat Oracle Application Express oraz możliwości wykorzystania tej technologii w firmie.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!