Aplikacje wbudowane w Oracle APEX – część 2

16 maja 2016 Przemysław Staniszewski

Oracle Application Express (Oracle APEX) jest dostarczane wraz z kilkunastoma aplikacjami, gotowymi do instalacji i bezpłatnego użytku. Wśród nich znajdują się aplikacje demonstracyjne, pokazujące możliwości środowiska APEX oraz pełnoprawne aplikacje biznesowe, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w firmie.

Wszystkie te aplikacje (podobnie jak sam APEX) są dostępne bezpłatnie w ramach licencji bazy danych Oracle (także darmowej Oracle XE). Praca z nimi wymaga jedynie przeglądarki internetowej. Ponadto posiadają wsparcie dla urządzeń mobilnych oraz wszystkie funkcjonalności APEXa takie jak Raporty Interaktywne, atrakcyjne wykresy czy eksport danych do formatów PDF i CSV.

Ten post jest drugim z serii wpisów, w której opisujemy aplikacje biznesowe dostarczane razem z Oracle APEX. Skupimy się w nich na aplikacjach dostarczanych razem z wersją APEX 5 (cześć z nich była dostępna także w wersji 4.x). Informacje o tym jak zainstalować aplikacje APEX znajdziesz w pierwszym artykule z serii.

Przegląd aplikacji

Przegląd aplikacji jest podzielony na 3 części:

W sumie przedstawimy 19 bezpłatnych aplikacji wbudowanych w Oracle Application Express, które przydadzą się w każdej firmie!

Aplikacje do zarządzania projektami i pracy w zespole

Aplikacje do zarządzanie projektami wbudowane w Oracle Application Express pozwalają na zarządzanie zespołem oraz planowanie pracy. Dają nam możliwość kontroli prowadzonych działań oraz stworzenia w jednym miejscu środowiska do zarządzanie decyzjami, spotkaniami i całym projektem. Poniżej szczegółowy opis 6 aplikacji tego typu dostępnych bezpłatnie w Oracle APEX 5.

 

checklist_managerChecklist Manager

Aplikacja do kontroli zadań

Narzędzie ułatwia zarządzanie projektami i procesami, które możemy podzielić na składniki lub listę zadań kontrolnych do realizacji.
Wraz z postępem pracy przy projekcie, Checklist Manager umożliwia odznaczanie kolejnych zadań jako zrealizowanych. Ponadto uczestnicy mają możliwość zostawiania własnych komentarzy na każdym etapie projektu. Dzięki Checklist Manager można śledzić postęp w zakresie całego projektu lub procesu który wykonywany jest w firmie oraz raportować zakres zrealizowanych prac.

Aplikacja może posłużyć jako menadżer zadań i narzędzie do kontroli procesów.

 

Strona główna aplikacji Checklist Manager. Na głównym ekranie dashboard z widocznym postępem realizowanych prac.

 

decision_managerDecision Manager

Zarządzanie decyzjami

Narzędzie pozwala na zarządzanie zgłoszeniami i decyzjami, które powinny zostać podjęte w ramach organizacji. Uprawnieni użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi do dostępnych projektów. Zgłoszenia te są następnie rozpatrywane i mogą zostać przekształcone w decyzje i obsługiwać proces ich podejmowania wewnątrz aplikacji.Decision Manager pozwala dodawać do decyzji własne materiały takie jak notatki, adresy URL czy załączniki. Program pomaga podjąć właściwą decyzję oraz utrzymywać proces decyzyjny w celu późniejszej weryfikacji. Narzędzie wyróżnia prosty interfejs oraz uporządkowane formularze i raporty. Tak jak wszystkie inne projekty dostępne domyślnie razem z Oracle APEX, Decision Manager można dostosować do własnych potrzeb.
Aplikacja może zostać wykorzystana jako narzędzie do zarządzania pomysłami (Bank Pomysłów, Portal Innowacji) i stanem ich realizacji w firmie oraz systematyzować decyzje podejmowane przez zespół.

 

Strona główna Decision Manager. Na stronie znajdują się skróty do najważniejszych modułów aplikacji.

decision_manager_screen2

Podgląd decyzji w Decision Manager. Z poziomu strony można uzupełnić decyzje o dodatkowe informacje lub załączniki.

 

go_live_checklistGo Live Checklist

Zarządzanie składowymi projektu, produktu lub środowiska

Narzędzie to oferuje listę kontrolną, która pozwala na śledzenia elementów składowych produktu przed jego uruchomieniem. Za pomocą tej aplikacji można przykładowo śledzić stan pracy nad poszczególnymi modułami projektu oraz oceniać ryzyko przed jego ostatecznym wdrożeniem. Go Live Checklist pozwala nam na tworzenie własnych projektów, określanie ich elementów, ustawianie hierarchii, a następnie śledzenie i modyfikację każdego z nich. Wyróżnia go prosty i kolory interfejs, doskonale działający także na urządzaniach mobilnych. Panel administracyjny umożliwia dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb.
Aplikacja może być wykorzystywana do zarządzania stanem całego projektu oraz jego elementów składowych, ale ze względu na uniwersalną hierarchiczną strukturę także jako. np. narzędzie do inwentaryzacji infrastruktury lub dowolnego hierarchicznego środowiska.

go_live_checklist_screen1

Strona główna programu Go Live Checklist.

 

group_calendarGroup Calendar

Kalendarz grupowy

Aplikacja do współdzielenia kalendarzy w ramach firmy lub grupy pracowników. Pozwala na definiowanie zdarzeń oraz ich przeglądanie na widokach ogólnych i szczegółowych. Każdemu wydarzeniu można przypisać dodatkowe atrybuty takie jak tagi, status (opcjonalne, ważne, obowiązkowe itp.), komentarze, linki oraz załączniki. W zależności od ustawień, wydarzenia wyświetlane są w określonym formacie i kolorystyce. Utworzone wydarzenia można wyeksportować do pliku iCalendar oraz wysłać zaproszenia i przypomnienia na adres email. Administrator systemu może zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz definiować atrybuty dostępne w ramach tworzonych wydarzeń.
Aplikacja może służyć jako kalendarz, planer lub organizator pracy w zespole.

Strona główna aplikacji Group Calendar. Widać kalendarz w cyklu miesięcznym.

 

group_calendar_screen2

Tworzenie nowego zdarzenia w Group Calendar.

 

meeting_minutesMeeting Minutes

Zarządzanie spotkaniami

Aplikacja służy to zarządzania kalendarzem oraz treścią spotkań. Meeting Minutes pozwala na utworzenie spotkania oraz jego zaplanowanie w najdrobniejszych szczegółach – przechowuje informacje na temat wydarzenia, uczestników spotkania, agendy i jego dokładnego harmonogramu. Pozwala przed spotkaniem tworzyć listę kwestii do omówienia, a w jego na bieżąco zapisywać notatki oraz weryfikować omawianie zaplanowanych tematów. Po spotkaniu pozwala na napisanie podsumowania oraz wynikających z niego decyzji i rozesłanie go do uczestników. Aplikacja umożliwia także załączanie plików oraz nadawanie ról uczestnikom.
Narzędzie może zostać wykorzystane do planowania spotkań oraz raportowania ich przebiegu.

 

Strona główna aplikacji Meeting Minutes. Pozwala przeglądać najnowsze wydarzenia.

Tworzenie nowego wydarzenia w aplikacji Metting Minutes.

 

p_trackP-Track

Zarządzanie projektami

Aplikacja do zarządzanie projektami. Pozwala monitorować stan realizacji projektów wraz z upływem czasu. Do każdego projektu można podłączyć szereg cech, takich jak atrybuty, kategorie, tagi, statusy lub akcje do wykonania. Użytkownik może tworzyć mniejsze podprojekty w ramach jednego, dużego projektu oraz dodawać własne uwagi zawierające tekst, załączniki lub pliki. Każdy z projektów posiada przypisane etapy realizacji oraz kamienie milowe (milestone). W ramach zdefiniowanego etapu należy określić listę zadań oraz przydzielić je do wykonawców. P-Track posiada wiele ekranów raportujących, pozwalających na śledzenie zakresu realizacji projektu oraz jego harmonogramu, m.in. na diagramach Gaanta.
Aplikacja może być wykorzystana jako narzędzie do zarządzanie projektami i z powodzeniem zastąpić prostsze aplikacje komercyjne tego typu.

 

Strona główna aplikacji P-Track.

Podgląd projektu w P-Track.

 

Podsumowanie

Oracle Application Express udostępnia bezpłatnie kilkanaście bardzo funkcjonalnych aplikacji biznesowych. Jest to ciekawa alternatywa dla innych darmowych, jak i komercyjnych programów.

W kolejnym artykule z tej serii zaprezentujemy aplikacje APEX ułatwiające prace w działach technicznych i IT.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!