Jak zrobić własny szablon faktury VAT. Wstęp do Jaspersoft Studio.

10 listopada 2015, Mariusz Skóra

Opisując metodę realizacji projektu koniecznie należy wspomnieć o ważnym produkcie firmy Jaspersoft. Programiści z San Francisco przygotowali dla swoich klientów narzędzie, które skutecznie upraszcza proces tworzenia szablonów. Mowa o Jaspersoft Studio, następcy iReport Designer.

Ten artykuł jest częścią serii o TIBCO Jaspersoft JasperReports. W celu dostępu do pozostałych artykułów, proszę wybrać odpowiedni z poniższej listy. Lista aktualizowana jest na bieżąco wraz z udostępnianiem kolejnych artykułów. Jeżeli artykuł nie jest dostępny, znaczy to, że jeszcze oczekuje na publikację.

1. Wstęp do JasperReports Server.

2. Jak zrobić prosty szablon faktury. Wstęp do Jaspersoft Studio.

3. Integracja Jaspersoft Studio z JasperReport Server.

4. Integracja JasperReports Server z aplikacją w Oracle APEX.

5. Wydajność i bezpieczeństwo JasperReports Server.

6. Inne metody drukowania dokumentów.

Przygotuj narzędzia pracy

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje dokumentów i raportów. W tym artykule można znaleźć szereg informacji jak posługiwać się Jaspersoft Studio, darmowym programem firmy TIBCO Jaspersoft, który udostępniany jest na licencji Eclipse. W treści do pobrania jest gotowy do zaimportowania szablon faktury VAT, udostępniany na licencji MIT.

Przed rozpoczęciem prac nad szablonem faktury VAT, jak każdy szanujący się rzemieślnik, potrzebujemy narzędzi. W pierwszej koleności zalecam pobrać darmowy program Jaspersoft Studio. W zakładce Release można znaleźć aktualną wersję – 6.1.1. Produkt udostępniany jest na najpopularniejsze środowiska systemowe – MacOS, Linux, Windows.

W kolejnym kroku potrzebujemy danych. Udostępniam skrypt dla bazy Oracle 11g Express Edition, który należy uruchomić zgodnie z załączoną do pliku instrukcją. Po skończeniu powinnien być dostęp do danych, na którym będziemy pracować w dalszej części materiału. Jeżeli nie posiadasz bazy Oracle na swoim komputerze, zachęcam do pobrania i instalacji pliku ze strony Oracle.

Podłącz JasperStudio do bazy Oracle

Jeżeli zainstalowano Jaspersoft Studio oraz skonfigurowana bazę Oracle, teraz można utworzyć połaczenie do niej w aplikacji Jasper. W tym celu uruchamiamy program i przechodzimy do zakładki Repository Explorer, gdzie prawym przyciskiem myszy klikamy na Data Adapters. Z menu kaskadowego wybieramy Create Data Adapter.

studio_dataAdapters

Podłączanie nowego źródła danych w Jaspersoft Studio

W nowym oknie Data Adapter Wizard wyszukujemy i klikamy Database JDBC Connection, i przechodzimy dalej.

studio_data_adapter_wizard

Wybór źródła danych w Jaspersoft Studio

W nowym oknie uzupełniamy formularz tak jak poniżej:

Name: MyFirstJasperInvoice,

JDBC Driver: oracle.jdbc.driver.OracleDriver,

JDBC Url: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe, gdzie po znaku „@” jest nazwa lub IP serwera Oracle, dalej port i SID bazy,

Username: invoice,

Password: invoice.

W kolejnym kroku należy podać ścieżkę do sterownika JDBC dla Oracle 11g. W tym celu należy przejść do zakładki Driver Classpath i wybrać sterownik, który można pobrać ze strony Oracle.

wizard_connection_settings

Wypełniony formularz rejestracji nowego źródła danych.

wizard_driverpath

Okno wyboru sterowika JDBC do bazy Oracle 11g R2

Po wypełnieniu formularza połaczenie można przetestować pod przyciskiem Test. Jak dostaniemy pozytywny komunikat, możemy zapisać ustawienia klikając Finish.

Poznaj swoje narzędzia

Po pierwszych sukcesach czas lepiej poznać narzędzie, z którym pracujemy. Jaspersoft Studio jest edytorem szablonów dokumentów. Program pracuje na silniku Eclipse i udostępniany jest na licencji o tej samej nazwie. Oficjalnie Jaspersoft Studio stał się następcą iReport Designer i jest zalecany do dalszej pracy nad dokumentami. Warto tutaj zwrócić uwagę, że najnowsza aktualizacja narzędzia nie jest kompatybilna wstecz i próba skompilowania raportów utworzonych w iReport Designer może zakończyć się niepowodzeniem. To samo w drugą stronę.

Program nie powinien sprawiać większych problemów, szczególnie użytkownikom, którzy pracowali wcześniej w Eclipse IDE. Po lewej stronie programu mamy znany już Repository Explorer gdzie można utworzyć połączenie do naszych źródeł danych. Poniżej w tym samym oknie (sekcja Servers) można nawiązać połączenie do JasperReports Server, który omówiono w poprzednim artykule. Po tej samej stronie, w kolejnej zakładce powinien znajdować się Project Explorer. Tam znajdzie się nasz nowy projekt, który za chwilę utworzymy. Po prawej stronie aplikacji znajduje się Pallete i Composite Elements, czyli zbiór przydatnych komponentów, które będziemy mogli przeciągać do naszych szablonów.

studio-pallete

Paleta komponentów Jaspersoft Studio

U dołu aplikacji powinno znaleźć się okno Outline, gdzie znajdziemy wszystkie komponenty będące na szablonie.

studio-outline

Ramka Outline dla pustego szablonu faktury

Na początek powinno wystarczyć. Proszę zauwazyć, że konfiguracja okna aplikacji może się różnić od tego co czytelnik widzi na swoim ekranie. Jeżeli któregoś z omawianych okien nie widać, można je włączyć w menu Window -> Show view.

Stwórz szablon dla własnej faktury VAT

Jeżeli prawidłowo skonfigurowałeś połączenie do bazy danych Oracle, teraz wystarczy pobrać udostępniony szablon faktury VAT i uruchmić podgląd aby podejrzeć przykład. Dodatkowo polecam przejrzeć struktury danych, które powinny być już zainstalowane na bazie Oracle. W tabelach znajdują się dane faktury, które za chwilę zobaczymy na dokumencie PDF.

Otwórz i uruchom

Projekt szablonu faktury VAT, należy zaimportować w Jaspersoft Studio. Wystarczy pobrać plik, nie trzeba go rozpakowywać. W Jaspersoft Studio utwórz nowy projekt, a później z menu kaskadowego na nim wybierz Import. W nowym oknie rozwiń General i wybierz Archive File.

studio-import

Importowanie archiwum *.zip do nowego projektu

W nowym oknie wybierz pobrany plik JasperInvoice.zip a dalej projekt do którego chcemy zaimportować pliki. Na końcu wystarczy kliknąć Finish.

Jeżeli prawidłowo zaimportowano paczkę, w Project Explorer powinny pojawinny pojawić się pliki nowego projektu:

– invoice.jrxml,

– pretius_logo_basic_rgb.png.

Dokument można obejrzeć klikając Preview z zakładek pod raportem.

studio-invoicejrxml

Szablon faktury VAT gotowy do edycji. Na zdjęciu zakreślono miejsce podglądu faktury

W oknie Preview wybierz odpowiednie źródło danych wybierając utworzone połączenie z listy rozwijanej. Szczegóły na screenie poniżej. Jak program zapyta się o parametr invoice_id, wtedy podaj liczbę „1” (pod warunkiem, że zainstalowałeś skrypt do bazy Oracle udostępniony w tym artykule).

studio-preview

Podgląd szablonu – wybór datasource

W tym samym oknie Jaspersoft Studio umożliwa podgląd naszego szablonu w kilku wersjach. Po rozwinięciu listy (patrz na screen powyżej słowo: Java) mamy dostęp do wielu formatów danych takich jak HTML, PDF, DOCx, XLS i wiele więcej. Wystarczy wybrać jeden a program wygeneruje fakturę w odpowiednim formacie. Z listy poniżej można wybrać i podejrzeć przykładowy eksport do różnych typów:

– PDF,

– Excel (XLSx),

– Word (DOCx)

Przykładową fakturę można pobrać tutaj -> invoice.pdf

Podsumowanie

Oprogramowanie Jaspersoft Studio daje możliwość dynamicznego i szybkiego tworzenia szablonów dokumentów. Wystarczy stworzyć szablon raz, a później wykorzystywać do generowania wielu różnych dokumentów. Wszystkie edycje szablonu można zaimplementować natychmiastowo, a zaoszczędzony czas zainwestować w inne zadania 🙂

W kolejnym artykule opisane zostanie w jaki sposób można wykorzystać utworzony szablon faktury, czyli jak zintegrować go z serwerem JasperReports.

Dla zainteresowanych oprogramowaniem Jaspersoft Studio polecam artykuł „Jak drukować raporty PDF z kodu PL/SQL w kilku prostych krokach?, gdzie jednym z wykorzystywanych narzędzi jest wspomniany tutaj iReport Designer (tam też znajdziesz przykładowy raport).

Materiały do pobrania

Dane do faktury  – ora-schema-invoice.zip

Projekt JasperInvoice (szablon faktury) – JasperInvoice.zip

Tagi: , , , , , , , , ,

Zapraszamy do kontaktu!

Pretius jest firmą tworząca oprogramowanie wspierające biznes.
Tworzymy aplikacje webowe wykorzystując: Java, Oracle DB, Oracle Apex, AngularJS.
Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym jak możemy pomóc w realizacji Twojego projektu!