Zapewnienie jakości oprogramowania

Proces zapewnienia jakości w projekcie IT nierzadko przesądza o sukcesie, bądź porażce danego przedsięwzięcia. Usługi dostarczane przez Pretius w tej dziedzinie obejmują:


Jesteś zainteresowany usługą?