KPI Dashboard

bpma

Czym jest system KPI Dashboard?

Aplikacja KPI Dashboard służy do obliczania, konfiguracji i wizualizacji wartości KPI (Key Performance Indicators).

W każdej organizacji bardzo ważne jest zdefiniowanie oraz późniejsze mierzenie kluczowych wskaźników informujących o tym, czy organizacja funkcjonuje prawidłowo w poszczególnych obszarach działalności.

KPI Dashboard w prosty sposób umożliwia wprowadzenie danych podstawowych, niezbędnych do mierzenia wskaźników. Wartości wyższego rzędu (np. dzienne, miesięczne, roczne itp.) są obliczane za pomocą uniwersalnych zasad, skonfigurowanych za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika.

Dlaczego Pretius KPI Dashboard?

Pretius posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu przyjaznych użytkownikom rozwiązań analitycznych. Nasze rozwiązanie do wizualizaji i obliczania Key Performance Indicators posiada szereg udogodnień, które umożliwią szybkie monitorowanie kolejnych wartości i łatwą analizę, m.in.:


Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?

Oracle database

SZCZEGÓŁY

KLIENCI