44

RODO

Informacja
scroll

Informujemy, 偶e od 25.05.2018 r. obowi膮zuje Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skr贸cie RODO). W zwi膮zku z tym istnieje konieczno艣膰 zgody na przetwarzanie danych osobowych (nale偶膮 do nich m.in. imi臋 i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, wykszta艂cenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Wsp贸艂administratorami Twoich danych osobowych podanych w formularzu oraz przekazanych dokumentach s膮 Pretius sp. z o.o. w Warszawie oraz Pretius Low Code sp. z o.o. w Warszawie. W sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przys艂uguj膮cych na mocy RODO mo偶esz skontaktowa膰 si臋 ze Wsp贸艂administratorami poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres: rodo@pretius.com.

Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko, na kt贸re aplikowa艂e艣/a艣, a w przypadku wyra偶enia zgody na udzia艂 w przysz艂ych rekrutacjach, tak偶e w zwi膮zku z kontaktem w przysz艂o艣ci w celu nawi膮zania wsp贸艂pracy. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa si臋 w celu przeprowadzenia obecnego post臋powania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane wykraczaj膮ce poza zakres wskazany w art. 22(1) Kodeksu pracy przetwarzane s膮 na podstawie zgody wyra偶onej poprzez czynno艣膰 aplikowania na dane stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nadto, dane przetwarzane s膮 na podstawie uzasadnionego interesu Wsp贸艂administrator贸w polegaj膮cego na prawie do obrony w z ewentualnymi roszczeniami kandydat贸w w zwi膮zku z dyskryminacj膮 w zatrudnieniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu nawi膮zania wsp贸艂pracy w przysz艂o艣ci odbywa si臋 na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych okre艣lonych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezb臋dne, by uczestniczy膰 w procesie rekrutacji w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prac臋. W pozosta艂ym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Masz prawo do 偶膮dania od Wsp贸艂administrator贸w dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia, przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do z艂o偶enia o艣wiadczenia o cofni臋ciu wyra偶onej zgody w ka偶dym czasie. Cofni臋cie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.

Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres nie d艂u偶szy ni偶 przez okres przedawnienia roszcze艅 wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych dyskryminacji w zatrudnieniu. W razie wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych r贸wnie偶 w przysz艂ych rekrutacjach dane b臋d膮 przetwarzane przez okres 3 lat.

Twoje dane mog膮 by膰 przetwarzane przez podmioty wspieraj膮ce Wsp贸艂administrator贸w w prowadzeniu dzia艂alno艣ci i w 艣wiadczeniu us艂ug takie jak dostawcy rozwi膮za艅 informatycznych i podmioty przetwarzaj膮ce dane w imieniu i na rzecz Wsp贸艂administrator贸w na podstawie stosownych um贸w powierzenia przetwarzania.

Twoje dane nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany.

Przys艂uguje Ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Wsp贸艂administrator贸w do Prezesa UODO.

Pokrewne linki:

呕eby umo偶liwi膰 ci wygodne korzystanie ze strony, u偶ywamy na niej ciasteczek. Klikaj膮c "Akceptuj臋", zgadzasz si臋 na to.