Lider techniczny Java

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Odpowiedzialność za techniczną realizację projektu
 • Pełnienie roli lidera technicznego dla zespołu, w tym mentoring oraz dbanie o rozwój i stosowanie dobrych praktyk (przeglądy kodu, wzorce projektowe, testy automatyczne, analiza designu)
 • Planowanie projektu, tworzenie strategii, przewidywanie zagrożeń – w obszarze technicznej realizacji projektu
 • Współpraca z zespołami Klienta w celu opracowania optymalnej architektury rozwiązania i poszczególnych modułów
 • Definiowanie zadań dla członków zespołu projektowego oraz rozliczanie z realizacji

Oczekujemy od Ciebie:

 • Ukończonych studiów informatycznych
 • Przynajmniej 5 lat doświadczenia w rozwoju oprogramowania i projektowaniu rozwiązań informatycznych
 • Bardzo dobrej znajomości języka JAVA
 • Szerokiej i ugruntowanej wiedzy z obszaru IT: serwery aplikacyjne java (jboss, tomcat, weblogic), serwery www (apache, iis, nginx), bazy danych (oracle, postgresql, mssql), LDAP / MS AD, integracja (ESB, SOAP, REST), sposoby uwierzytelniania w aplikacjach webowych oraz wiedzy z zakresu dostępnych na rynku gotowych platform i bibliotek opensource
 • Znajomości zaawansowanych mechanizmów bezpieczeństwa aplikacji internetowych (OWASP TOP 10, etc.)
 • Doświadczenia w:
  • pracy nad wydajnością systemów informatycznych i testowania wydajności
  • projektowaniu rozwiązań pod kątem ich niezawodności
  • utrzymaniu i monitorowaniu aplikacji
  • pracy z systemami Unix / Linux
  • mentoringu i motywacji członków zespołu oraz pracy w zespole
  • sprawnym posługiwaniu się językiem angielskim (dokumentacja, komunikacja elektroniczna, media branżowe)

Wiedza i umiejętności, które docenimy:

 • Znajomość technik zarządzania projektami i narzędzi wspomagających (Agile, Prince2, PMP)

Zapewniamy Ci:

 • Udział w ciekawych projektach dla dużych klientów z sektorów: energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego oraz mediów;
 • Nieformalną i przyjazną atmosferę pracy w zgranych i doświadczonych zespołach deweloperskich;
 • Cykliczną wymianę doświadczeń na seminariach ogólnofirmowych w tematach: technologie, prowadzenie projektów, analiza, QA;
 • Możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w konferencjach tematycznych oraz zdobywania certyfikatów (Java, Oracle DB, Oracle APEX, Prince2, PMP, ISTQB itp.);
 • Elastyczny czas pracy;
 • Kursy językowe;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Pakiet sportowy Multisport;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Forma współpracy: umowa o dzieło, firma-firma, umowa o pracę, umowa zlecenie;

Jak zacząć współpracę z Pretius?

 • Wyślij CV, opcjonalnie list motywacyjny i wszystkie inne informacje, które pozwolą nam dowiedzieć się więcej o tym jak kodujesz i co potrafisz (otwarte repozytoria kodu – np. github.com, Twoje projekty hobbystyczne, wystąpienia na konferencjach, etc.)
 • Przygotuj się na zdalny test z kodowania w Java i rozmowę z zespołem
 • Spotkaj się z nami i zaprezentuj swoje mocne strony
 • Jeżeli wszystko poszło OK zaczynamy współpracę przy projektach

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym przez firmę Pretius w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.”

APLIKUJ