Sales Commission

bpma

Co to jest System Rozliczeń Prowizji – Sales Commission?

W większości firm siły sprzedaży rozliczane są za pomocą systemów prowizyjnych. Ważne jest, aby taki system wspierał przejrzystość reguł rozliczeniowych oraz zapewniał poprawność i audytowalność rozliczeń.

Kilkunastoletnie doświadczenie Pretius we wdrażaniu rozwiązań klasy Incentive Compensation Management gwarantuje pewność poprawnej realizacji projektu.

Dlaczego Pretius Sales Commission?
Większość organizacji zaczyna budować system rozliczeń prowizji z wykorzystaniem MS Excel. Ta metoda sprawdza się na początku działania organizacji, jednak z czasem, gdy przybywa osób, które muszą mieć dostęp do danych i generowanych raportów konieczne jest przeniesienie całej logiki zawartej w arkuszach kalkulacyjnych do narzędzia, które będzie miało następujące cechy:

Rozwiązanie Pretius Sales Commission wychodzi naprzeciw tym potrzebom i dostarcza elastyczne narzędzie, które niezawodnie naliczy i rozliczy należne prowizje oraz umożliwi definicję dowolnych programów prowizyjnych (jeśli chcesz dowiedzieć się czy Twoja organizacja potrzebuje takiego rozwiązania przeczytaj nasz artykuł Rozliczenia prowizji od sprzedaży w firmie).

Nasz zespół wdrożeniowy posiada doświadczenie w integrowaniu naszego rozwiązania z następującymi rozwiązaniami korporacyjnymi w obszarach Customer Relationship Management (CRM) i Billing:

Wysiłki zespołu zaangażowanego we wdrażanie i rozwój naszego rozwiązania zostały docenione zarówno przez naszych Klientów, jak i przez grono ekspertów gali IT Future Awards – kapituła konkursu przyznała Pretius Sales Commission tytuł Lidera IT 2015.

Pretius Sales Commission wybrane Liderem IT 2015

Pretius Sales Commission wybrane Liderem IT 2015

 


Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?

Oracle database

SZCZEGÓŁY

KLIENCI