Monitoring procesów

tests

Czym jest Monitorowanie Procesów Biznesowych?

BPMA (Business Process Monitoring Application) jest systemem umożliwiającym w pełni automatyczne, szybkie i skuteczne kontrolowanie kluczowych procesów biznesowych realizowanych przez systemy IT organizacji.
Intuicyjne nagrywanie testów, generowanie złożonych statystyk i raportów oraz elastyczność rozwiązania zapewniają utrzymanie ciągłości funkcjonowania biznesu i wysokiej jakości świadczonych usług.

Dlaczego Pretius?
W produkcie BPMA zostały połączone wieloletnie doświadczenia Pretius w następujących obszarach:

Dzięki temu uzyskaliśmy rozwiązanie, które w optymalny sposób zbada system i jego procesy, a także w przyjazny dla użytkownika sposób zaprezentuje raporty, które umożliwią podjęcie szybkich i trafnych decyzji odnośnie optymalizacji poszczególnych rozwiązań. System może generować alerty, a także prognozować trendy, aby umożliwić działanie pro-aktywne.


Jesteś zainteresowany tym rozwiązaniem?

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁY

SQL

SZCZEGÓŁY

KLIENCI