44

RODO

Informacja
scroll

Informujemy, że od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym istnieje konieczność zgody na przetwarzanie danych osobowych (należą do nich m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Administratorem danych jest Pretius Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-032 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

We use cookies to give you the best experience possible. By clicking "Accept", you consent to them.