RODO

Informujemy, że od 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym istnieje konieczność zgody na przetwarzanie danych osobowych (należą do nich m.in. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Administratorem danych jest Pretius Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16a, 02-032 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.