Kontakt

Pretius Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Żwirki i Wigury 16a
02-092 Warszawa

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389178
NIP: 5272657685
REGON: 142980511

Kontakt w sprawach handlowych:

sales@pretius.com

Kontakt w pozostałych kwestiach:

office@pretius.com

Spółka reprezentowana może być przez członków zarządu komplementariusza:

Rafał Lenczewski
Piotr Mączyński
Przemysław Witkowski

Polityka prywatności